Contoh Soal UAS SD IPA Kelas 2 Semester 2

Ketika mendekati akhir tahun ajaran, anak didik akan disibukan dengan adanya UAS SD. Menurut kalender pendidikan, UAS SD Kelas 2 Semester 2 sebentar lagi akan diadakan. mata pelajaran UAS SD Semester genap salah satunya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). UAS SD IPA Kelas 2 berisikan materi dari semester 1 dan semester 2. UAS SD IPA Kelas 2 Semester 2 diantaranya berisi materi tentang energi cahaya, cahaya matahari, energi listrik dan lainnya. UAS SD IPA kelas 2 semester genap ini berisi soal pilihan berganda sebanyak 20 soal dan isian (essay) sebanyak 5 soal. Contoh soal UAS SD ini diharapkan dapat membantu anak didik dalam melatih mengerjakan contoh soal UAS SD Kelas 2. Contoh soal UAS SD Kelas 2 Semester 2 ini dapat juga digunakan oleh para pengajar sebagai referensi dalam membuat contoh soal UAS SD Kelas 2 Semester genap mata pelajaran IPA. Semoga apa yang kami share dapat bermanfaat. Keep learning and sharing.         

A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Sinarnya berupa guratan-guratan merah di langit timur.  Biasanya kenampakan matahari tersebut terjadi pada saat ..
a. pagi
b. siang
c. sore

2. Panas matahari terasa menyengat ketika ..
a. pagi
b. siang
c. sore

3. Panas yang dipancarkan tidak sepanas di waktu siang. Selain itu hari berangsur-angsur menjadi gelap.
Kenampakan matahari tersebut terjadi ketika..
a. pagi
b. slang
c. sore

4. Pada saat pagi hari biasanya matahari berwarna
a. kemerah-merahan
b. putih menyilaukan
c. kekuning-kuningan

5. Pada saat siang han biasanya matahari berwarna ..
a. kemerah-merahan
b. putih menyilaukan
c. kekuning-kuningan

6. Pada saat sore hari biasanya matahari berwarna ..
a. kemerah-merahan
b. putih menyilaukan
c. kekuning-kuningan

7. Untuk menjemur gabah kita memerlukan ..
a. panas matahari
b. cahaya matahari
c. listrik

8. Yang membantu tubuh membentuk vitamin D adalah ..
a. panas matahari
b. cahaya matahari
c. angin

Baca Juga : Soal Pilihan UAS IPA Kelas 1 SD Semester 2 (Genap)

9. Pada saat sore hari, matahari tampak berada di ..
a. timur
b. barat
c. selatan

10. Alat rumah tangga yang menghasilkan panas adalah ..


11. Kompor yang biasa ibu gunakan untuk memasak di dapur dapat digunakan apabila ada ..
a. baterai
b. gas
c. listrik

12. Cahaya matahari dapat menghasilkan bayangan apabila ..
a. cahaya matahari tidak mengenai benda
b. cahaya matahari mengenai benda
c. cahaya matahari mengenai angin

13. Angklung akan menghasilkan energi bunyi apabila ..
a. ditiup
b. dipetik
c digoyang

14. Energi cahaya dapat berasal dan benda-benda berikut, kecuali ..
a. lilin
b. setrika
c. obor

15. Perhatikan gambar di bawah ini!

Benda pada gambar di atas agar bisa bergerak membutuhkan
a. angin
b. baterai
c. listrik

16. Energi yang paling banyak digunakan adalah
a. energi panas
b. energi histrik
c. energi cahaya

17.Ukuran bayangan sebuah benda lebih panjang saat ..
a. pagi hari
b. siang hari
c. sore hari
18. Panas matahari dapat menyebabkan, kecuali  ..
a. merusak mata
b. kepala pusing
c. kulit menjadi hitam

19. Berikut mi adalah yang bukan kegunaan energi bunyi
a. sebagai alat untuk berkomunikasi
b. untuk hiburan
c. untuk menjalankan mesin pabrik

20. Berikut ini adalah kegunaan energi cahaya ..
a. untuk memandu kapal di kegelapan malam
b. untuk menyalakan handphone
c. sebagai pembangkit tenaga listrik

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
21. Tuliskan 4 (empat) akibat dan panas matahari pada tubuh kita! .
Jawab :  ……………………………………………………..
          .
22. Berikan 3 (tiga) cara untuk menghemat energi Iistrik
Jawab :
………………………………………………………
          
23.. Untuk melindungi tubuh kita dari panas dan cahaya matahari, kita bisa menggunakan
…………………………………………………………………….
24..Tuliskan 5 (lima) alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik!
J awab :
…………………………………………………………………..

25..Tuliskan masing-masing 2 (dua) kegunaan dan panas dan cahaya matahari!
Jawab :
………………………………………………………………..

Download Contoh Soal UAS SD IPA Kelas 2 Semester 2 + Kunci Jawaban (WORD)

Post a Comment for "Contoh Soal UAS SD IPA Kelas 2 Semester 2"